Vielä

Vielä-työryhmä toteuttaa projektia, jossa kuvataan paikkalähtöisiä videoperformansseja hylätyissä rakennuksissa Euroopan eri kaupungeissa. Lähtökohtaisena kysymyksenä on urbaanin ympäristön paikallisen historian välittyminen tarpeettomaksi muuttuneen tilan tutkimisen kautta. Työskentelyn myötä esiin nousseita sisältöjä ovat hauraus, katoavuus, kiertokulku ja unohtuminen. Kerätystä kuvamateriaalista toteutetaan projektin edetessä videoesityksiä ja installaatioita; lopulta kaikesta kerätystä materiaalista koostetaan näyttely. Projektin suunniteltu kesto on vuoteen 2017 saakka.

viela_praha_aino_eskelinen_web

Praha 2011

 

viela_helsinki_aino_eskelinen_hiili2_web

 

Helsinki 2011

viela_kotka_aino_eskelinen_web

Kotka 2012