Julkinen piirros I, II ja III

julkinenPI_4_web

Julkinen piirros I
Katsoja tulee sisään tilaan. Ovelta alkaa matto, joka johtaa tuolille. Katsoja voi halutessaan istua. Tuolin vasemmalla puolella lattialla seinää vasten on peili. Peili on sijoitettu niin, että istuuduttuaan tuoliin peilistä voi nähdä itsensä (hartiat ja pään). Esiintyjä piirtää lattialla tuolin edessä. Saatuaan kuvan valmiiksi esiintyjä ripustaa sen tilaan ja aloittaa seuraavan. Piirrokset ovat variaatioita samasta aiheesta, yksilön sijoittamisesta tilaan omasta perspektiivistään. Omakuvia. Katseen suhteesta itseen, tilaan ja näkymiseen.

 

julkinenPII_3_pien_web

Julkinen piirros II
oli yhteistyö Salina Tyynelän ja Marko Alastalon kanssa. Toisessa osassa jokainen taiteilija sai käsitellä kysymystä itsensä sijoittamisesta tilaan itsenäisesti. Eskelinen tutki katseen liikettä tilassa maalaten ja piirtäen, Tyynelä sisäisen maailman ja ulkoisen tilan suhdetta puhuen ja piirtäen, Alastalo pyysi jokaista katsojaa tekemään hänestä muotokuvan.